Nakažení koronavirem může způsobit vážné zestárnutí mozku až o deset let

Rádio G6 - Admin

Odborníci zveřejnili studii, která naznačuje, že lidé, kteří se zotaví z koronaviru, mohou zaznamenat významné účinky infekce na funkci mozku. Vědci naznačují, že v nejhorších případech infekce tohoto viru vede k duševní slabosti odpovídající stárnutí mozku až o 10 let, jak uvádí agentura Reuters.

Musíme brát ovšem v úvahu, že studie nebyla příliš podrobná a samotní vědci ji považují za výzvu k podrobnějšímu prozkoumání základů kognitivních deficitů po infekci Covid-19.

Zajímavý průzkum

Průzkum byl proveden na více než 84 000 britských pacientů pod vedením Adama Hampshira, lékaře z Imperial College v Londýně. Ukázalo se, že v některých závažných případech koronavirové infekce je nemoc spojena se značnými kognitivními deficity, které přetrvávají po mnoho následujících měsíců. Množství jedinců se může zdát velké, ale opak je pravdou. Pro zevrubnou analýzu by jich muselo být mnohem více.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Subjekty se zúčastnily kognitivních testů, které měří, jak se vyrovnáváme s řešením problémů. Přitom kontrolují prostorovou paměť a retenci pozornosti. Test Velké britské inteligence dokončilo celkem 84 285 osob. Vědci dospěli k závěru, že „lidé, kteří se uzdravili, včetně těch, kteří již nehlásili žádné přetrvávající příznaky, vykazovali významné kognitivní deficity.

Koronavirus a kognitivní deficity

Kognitivní deficity měly podle výzkumníků významný dopad, a to zejména u pacientů hospitalizovaných s Covid-19. Nejhorší případy prokázaly dopad, který odpovídal průměrnému 10letému poklesu produktivity u lidí ve věku 20 až 70 let. Důležité je, že kognitivní funkce účastníků nebyla známa před nástupem koronaviru a je také možné, že účinky na poznávací schopnosti mohou být krátkodobé. Navíc se jedinci hlásili sami s tím, že Covid-19 prodělali. Nikdo pravdivost jejich tvrzení ovšem nekontroloval. Studie je proto velmi jednoduchá a nemusí být vůbec přesná.

ZDROJReuters
https://tajemnaasie.cz