Malíři romská osada Habeše Secovce / Painting workshop / Malířský workshop 2014 Art Aktivista

Aktivisté a umělci společně s romskými dobrovolníky a aktivisty vymalovali bytovku v osadě Nová ulice u obce Sečovce. Pokračuje tak v dlouhodobém projektu “Sportovní zdi”, v jehož rámci umělci spolu s obyvateli romských osad v minulých letech malovali segregační zdi na východním
Slovensku, aby upozornili na izolování romské menšiny od majority.