Kalejovci budú mať chudobné Vianoce. Deťom dajú zrejme len polievku.

Smutné …