Kalejovci budú mať chudobné Vianoce. Deťom dajú zrejme len polievku.

Rádio G6 - Admin

Smutné …