Jak zrušit všechna omezení? Jednoduše – přestaňte spolupracovat na svém vlastním zotročení.

Rádio G6 - Admin

Tento článek je součástí každotýždňovej série Dr. Mercolu, v níž zpovídá různých odborníků na celou řadu zdravotních témat.

Psychiatr Dr. Peter Breggin napsal více než tucet knih o psychiatrii a farmaceutickém průmyslu, které se později staly bestsellery. Často o něm hovoří jako o „svědomí psychiatrie“, protože dokázal úspěšně reformovat psychiatrické povolání, a zrušila lobotomie a další škodlivé experimentální operace mozku.

 

V tomto roce se zaměřil na onemocnění COVID-19 a obavy, které se s ním spojují, což je téma tohoto interview. Začal také zkoumat minulost Dr. Anthonyho Fauciho, který je tváří pracovní skupiny Bílého domu pro koronavirus, přičemž toho zjistil víc, než předpokládal.

„Vypadal jednoduše jako ten laskavý pán, dokud jsem nezačal naslouchat tomu, co říká a neprizrel se tomu, co dělá,“ říká Breggin.

„Začátkem dubna mi Ginger [moje manželka] přinesla tento vědecký článek a řekla:’Miláčik, toto se zdá být nemožné, je to vymyšlené, nebo něco také.‘

Šlo o článek z roku 2015 od velkého týmu ze Severní Karolíny, vedeného Ralphem Barica. Tento článek hovoří o vytváření koronavirus, který bude hybnou silou nové epidemie. Hovoří o tom. Dokonce to uskutečnili – a je to koronavirus SARS.

Je to virus, který bude infikovat plíce a pochází od netopýrů … A oni ho prověřují a zjišťují, že bude infikovat epitel lidských plic. Dávají ho myším a starší myši velmi nemocný a ty, které jsou ohroženy, hynou.

Zní to … jako prekurzor SARS-CoV-2. Mimochodem, zkoušeli něj dokonce i vyrobit vakcínu a neuspěli. A já si říkám,’Môj ty Bože, co se to tu děje? ‚A pak podívám na seznam jmen všech těchto autorů. Jsou tam dvě čínské jména … a uvádějí o sobě, že jsou z Wuchanského institutu virologie.

A pak podívám, kdo to financuje. Nuže, financuje to Čína. A financuje to Fauci z Národního institutu alergických a infekčních chorob.

Říkám si,’Panebože, my dáváme Číňanům Biomedicínské zbraň‘ … Ukazuje se, že ti dva čínští autoři jsou velmi vysoce postavení Číňané v tomto, v podstatě, vojenském laboratoři. Wuchanský institut není nic jiného než čínská armáda. “

Jaká je Fauciho role v biologickém útoku na svět?
Bregging tvrdí, že dokázal získat informace od někoho z blízkého okolí prezidenta Trumpa a tři dny po sdílení o toto zjištění prezident zrušil výzkumnou spolupráci USA a Číny, zaměřenou na výzkum získání koronavirus s novými Func.

Fauci se však rychle ujal amerických výzkumných snah a v říjnu 2020 přidal další financování. Něco z něj určitě nadále končí v Číně, říká Breggin, a to prostřednictvím organizace EcoHealth Alliance, která celá léta zadávala v subdodávce výzkumnou práci Wuchanskému institutu. Další peníze dal Fauci i Texaské univerzitě.

Breggin vysvětluje:

„V Galvestonu je laboratoř 4. stupně biologické bezpečnosti, které může pracovat s těmi nejnebezpečnějšími viry.

Není to v tom žádná velká magie, musíte použít nějaké vyhledávače, jako například DuckDuckGo. Já jsem do něj zadal’Čína‘ a’Galvestonský inštitút‘ a dostal jsem … tiskové prohlášení … chlubící se jejich vztahy s Wuchanským institutem, pracujícím na virech.

A tak není divu, že jim posílá peníze. Začal jsem se v tom vrtat hlouběji a narazil jsem na dopis ministerstva školství Texaské univerzitě, ve kterém se píše, že nejsou nakloněni jejich vztahem s Čínou a Komnunistickou stranou a konkrétně ze strany institutu v Galvestonu.

A tak dívám na tuto síť vztahů s Čínou. Uvádějí je všechny. Máme o tom nyní i blog. A já jsem si uvědomil, že Fauciho nic nezastaví. Absolutně nic. Bude ve svém útoku na svět pokračovat. A Fauci věděl, že Wuchanský institut není bezpečný. “

Breggin se trochu vrtá v historii, která pomáhá vysvětlit, co se děje.

V roce 2014 volal tehdejší prezident Obama po zavedení moratoria na výzkum zvýšení účinnosti (tedy, jak dosáhnout, aby se z neškodných virů staly smrtelné) v USA. Nezmínil se však o spolupráci s Komunistickou stranou Číny.

Aby obešel Obamovo moratorium, zadal Fauci formou outsourcingu výzkum zvýšení účinnosti Wuchanskému institutu.

Na základě důkazů, které Breggin podrobně uvádí v nedávné zprávě „Fauciho záludné spojení s Čínou a technokraty“, se zdá, že Fauci hraje v globálním uchopení moci technokratů důležitou roli.

Technokracie je ekonomický systém, v němž světu vládnou ne demokraticky zvolení politici, ale technokraté – konglomerát ultrabohatých elit, vědců a techniků, jejichž cílem je s využitím technologie řídit světovou populaci a alokaci zdrojů. Čili novodobý fašismus.

Strach je nástroj tyrany
Breggina požádali, aby vystoupil jako odborník na medicínské právo v soudním procesu na zastavení nekončícího se výnosu o nouzovém stavu, vydaném guvernérem státu Ohio.

léčba osteoporózy
Ve svém vystoupení před soudem Breggin podrobně vysvětlil, proč nefungují Lockdown a jaké škody způsobují obyvateľtvu. Tento soudní proces také podnítil další projekty proti lockdowvnom po celých USA.

Je důležité uvědomit si, že hlavním nástrojem, který umožňuje místním a státním lídrem zavádět neústavní opatření, jako jsou všeobecné nošení obličejových roušek, zavírání podniků a drastické nařízení na setrvávání ve svých domovech, je strach.

Když lidé nejsou vystrašení, nebudou s takovými výnosy, oberajúcimi jejich o svobodu, souhlasit. Je to známý fakt a, jak uvedl Breggin, existuje celá řada výzkumu o tom, jak děsit lidi, známý pod označením „působení strachu“.

„Ten konkrétní článek, který jsme spolu [Ginger a já] četli, názorně ukázal několik bodů.

Říká, poprvé, že pokud chcete zavést svá opatření veřejného zdravotnictví, musíte nejdříve nejen vytvořit něco, čeho se lidé bojí, ale musíte také dosáhnout, aby to vnímali osobně, musíte je přinutit, aby se báli osobně oni.

Pak jim musíte dát něco, co mohou okamžitě dělat, aby začali spolupracovat s vašimi plány. Známe mnoho takových příkladů. Věcmi, které mají dělat okamžitě jsou: Nevycházejte z domů; noste roušku; dodržujte odstup 2 metrů; začněte zavírat podniky a tak dále. Neposílejte své děti do školy, atd., Atd ….

Přinutilo mě to hlouběji se prozkoumáno celé otázce veřejného zdravotnictví. A to je bohužel v podstatě totalitním modelem.

Nenastoluje problémy vedlejších škod, nenastoluje problémy Listiny práv, ústavy, svobody, práva lidí nezemřít v posteli, americké tradice rozhodování jednotlivci a jejich komunitami.

Žádný takový koncept tam není. Začíná předpokladem toho, co za pravdivé pokládají představitelé veřejného zdravotnictví a co musí být aplikovány bez ohledu na kontext. A vidíme se to dít i globálně.

Je jedno, zda pracujete v Africe nebo v komunistické Číně, v severním Vietnamu nebo v Americe, jsou to principy, jsou především o politice. Je to dost ohromující. Takže, se veřejné zdravotnictví stalo něčím, co je dokonale využitelné extrémní totalitou …

Na vrcholu jsou nesmírně bohatí a vlivní lidé a organizace. Vidím to jako svým způsobem spolupracující, ale soupeřům skupinu, která uvítala komunistickou Čínu, ukazující, jak málo se tito lidé – jako jsou Fauci, Světová banka a naše vlády v západním světě – trápí čímkoliv kromě majetků a moci.

Jakmile v tomto kruhu přivítali komunistickou Čínu, stala se tato spolu s těmito světovými predátory velmi velkým hráčem a nechávají se vzájemně na pokoji. Až do příchodu Trumpa se žádná velká postava nepostavila a neřekla:’Nie, ne, vracíme se zpět [k tomu, jak to bylo předtím] ‚. “

Psychologie naučené bezmocnosti
Strach je pro jednotlivce nepochybně jednou z nejsilnějších motivačních emocí a vůbec nejúčinnějším zásahem, schopným mít pod kontrolou celou populaci. Rozhodně je těžké nevšimnout si, že se k ovládání mas během pandemie onemocnění COVID-19 využívá strach.

Když do té směsi přidáte zmatek, můžete člověka dovést od strachu až k úzkosti – do stavu zmatku, kdy už nevíte logicky přemýšlet.

Vlády mají nyní přístup k neuvěřitelně sofistikovaným technologiím, jako jsou umělá inteligence a strojové učení, které na prosazování této propagandy strachu naplno využívají.

Konečným cílem je dotlačit nás do stavu bezmocnosti, aby mohli přijít a „zachránit“ nás. Breggin zkoumá naučenou bezmocnost a její prostředky už celé roky.

Jak vyléčit štítnou žlázu
„Při narození jsme v podstatě bezmocní. Jediné, co víme udělat pro to, aby se o nás postarali, je dát najevo bolest, víme plakat, umíme se vrtět, umíme vyjádřit utrepnie.

Nemáme však žádnou jinou schopnost převzít kontrolu nad prostředím, než naditá se, že přilákáme našich pečovatele, aby nás vzali do náruče, našli trn v boku či podobně. A to zůstává aspektem lidstva. Nikdy nás neopouští.

Každý z nás může být v jistém bodě donucen cítit se znovu bezmocně. A když jsme bezmocní, stáváme se takovými jako nemluvně.

V podstatě máme pocit, že musíme být zachraňování. Utíkáme se k jiným lidem, utíkáme se k drogám, alkoholu, utíkáme se k autoritářským režimům, utíkáme se k všemožným lídrem. “

Od strachu k úzkosti a potom k zoufalství
Jak vysvětlil Breggin, když do této směsi přidáte zmatek, dokážete přivést jednotlivce od strachu k úzkosti, do stavu chaosu, ve kterém už nedokážete jasně přemýšlet.

Jedním z typických příznaků záchvatu paniky či úzkosti je ztráta schopnosti přemýšlet. Stáváte se bezmocní a zmatení. Nakonec se vás zmocní zoufalství a v tomto bodě jsou lidé ochotni udělat téměř cokoli, aby dosáhly úlevu.

„Takže toto, lidé, je pavučina strachu,“ říká Breggin.

„Celé je to o tom, aby nás vyděsili, aby nás zmátli, přiměly cítit se bezmocně. Nedávno jsem napsal kapitolu, která to možná vyjadřuje, v knize o 85 letech mého přihlížení strachu, protože jsem žil během 2. světové války.

Jak čtyř- či pětiletý jsem chodil na pláž a nacházel zbytky záchranných člunů našich námořníků tam, kde se potopili.

Báli jsme se bomb nazývaných trhavé, ze strachu před nimi jsme se ukrývali pod stoly a židlemi a čímkoliv, co jsme našli ve školních lavicích.

Prožil jsem si hrůzy obrny [epidemie]. Dva dny nato, co jsem s ním zápasil, zemřel můj nejlepší přítel. Vím, co je strach, což jsou epidemie … válka ve Vietnamu … 11. září.

A nikdy, až do objevení se Fauciho, jsem nevdiel lídrů, kteří by mluvili’Bojte sa‘. Nemohl jsem tomu uvěřit, když našli poznámku, kterou potají řekl Trump, že chce lidi uklidnit a ne vyděsit. To byla jeho údajná ničemnost – že nechce vyděsit lidi.

Právě to dělal Roosevelt, právě to dělal každý jeden člověk ve velkých chvílích krize – říkali’Nebojme sa‘, neboť všichni víme, že země, která se nebojí a koná co možná nejvíce své obvyklé činnosti, je ta nejsilnější možná.

To je princip skutečného veřejného zdravotnictví – že nejlepší si počínáme když žijeme normální život bez strachu a máme ideály a cíle jako jsou volnost a svoboda, o které se můžeme usilovat. “

biologie strachu
Takže, co se vlastně děje ve vašem těle, když zažíváte strach? Co je důležité, „celkem doslovně nám rozhází mozek,“ říká Breggins.

Dobrou zprávou je, že máte moc svou mysl kontrolovat a uklidnit se. Špatnou zprávou je, že si nemyslíte, že nad svou myslí máte nějakou kontrolu.

„Zmocňuje se nás úzkost, ohlupovat nás, nutí nás zoufale toužit po tom, aby se toho někdo ujal.

Ve skutečnosti však potřebujete, aby vám někdo řekl, že se nemáte čeho bát, že úzkost vás nezabije. Potřebujete někoho, kdo vás uklidní a řekne, že všechno bude v pořádku, že se nemusíte cítit bezmocně.

Od Bidena a Fauciho však dostáváme přesně opačný odkaz … Farmaceutický průmysl a ti velmi bohatí tento strach potřebují, neboť na něm vydělávají … připravujíce všechny ty léky a vakcíny. “

Protijed na korupci jsou rozum, láska a svoboda
Uvědomění si hloubky vědecké zkorumpovanosti bylo částečně důvodem, proč se Breggin se svou ženou Ginger pustili do tohoto zcela nového oboru pátrání.

„Věděli jsme, že máme zkušenosti z výzkumu a z vědy. A mám tolik vydaných knih a vědeckých článků, že zřejmě nikdo nemůže pochybovat o tom, že jsem výzkumník a vědec, „říká.

„Bylo takové šokující vidět tu míru zkorumpovanosti. Vlastně jsem si představoval, že stojím před Bohem a vysvětluji mu, proč jsem nic neudělal. Neprobíhalo to velmi dobře. Podle mě je při pohledu na všechnu tuto korupci nejlepším protijedem v první řadě vědět, že svět byl zkorumpovaný vždy …

Potřebujeme proto naučit zachovat si nedotčenou svou svobodnou vůli a potřebujeme milovat. Potřebujeme rozum a lásku.

Dokážeme logicky myslet, dokážeme milovat a respektovat svobodu jiných lidí. Pro mě jsou to tři klíčová slova v životě: rozum, láska a svoboda … Pokud chcete vyhrát nad svou bezmocností [a sebou], používejte rozum. “

Co je v sázce
Dalšími strategiemi, které mohou být nápomocné, jsou vzdělávání a podpora jiných. Zjišťujte si věci sami a o zjištěné se pak dělte s ostatními. Cesta z bezmocnosti vede přes službu jiným, když nějakým způsobem přispíváte.

Jak uvádí Breggin:

„V tomto bodě se potřebujeme připoutat a navzdory tomuto všemu se skutečně vidět jako příklad úspěchu a šířit to tak daleko a široce, jak víme … Nikdo nám neslíbil lehký život. Život je těžký. Právě teď pokládám za to nejdůležitější ne virus, ale záchranu svobody.

Jedna z věcí, které chci říct „progresivním“ lidem – a po značnou část svého života jsem byl velmi progresivní – Vasin z vás jste idealisté, většina z vás by ráda viděla polepšení lidstva. To však není to, co se právě ve světě děje …

Není to o bytí konzervativním, ani o bytí progresivním. Máme do činění s mezinárodními predátory, kteří stejně rádi spolupracují s Íránem, Severní Koreou, Vietnamem nebo Čínou. Zajímá je jen bohatství a moc.

Ve skutečnosti nejsou nijak hluboko oddaní progresivizmu ani kapitalismu. A … nemají ani nejmenší zájem o svobodné podnikání.

Bill Gates není postavou svobodného podnikání.

Toto si musíte ujasnit. Tito lidé nejsou za svobodu. Celé toto vlivné mezinárodní hnutí, které já nazývám predátorské globalisté, je motivováno majetkem a mocí. Dosáhli vrcholky moci, která je vždy korumpujúca.

Bill Gates má ve své správní radě tří lidí: sebe, svou ženu a Warrena Buffetta – 2. a 4. nejbohatšího člověka na světě. To je nepředstavitelná moc. Jediné, co podporují, je moc a bohatství. Bohatství je cesta k moci a na tu využívají technokratů. “

závěr
Souhlasím s Bregginom, že právě teď je nejdůležitější uvědomit si, že čelíme kritické výzvě naší společnosti, naší kultuře, které se musíme postavit čelem. Musíme co nejvíce pomáhat našim bližním informacemi, vědomostmi, které jim neříkají mainstreamová média.

Ty jsou ve skutečnosti významnou částí problému, protože jsou využívány jako nástroj implementace agendy technokratů.

Z tohoto důvodu se stává nezbytné vyhledávat jiné zdroje informací, z nichž většina začíná být stále více cenzurovaná a těžší dohledatelný.

 

Zdroj: Mercola.com, Zpracoval: Badatel.net