Jak šel čas – povinné očkování

Krásný časový průřez povinným očkováním – dokonalý je například „náš nový zachránce“ pan Válek…
Realita politiků vs. jejich mediální obraz.
https://www.zdraveforum.cz