Jak se vyrábí roušky a v jakých hygienických podmínkách … nám ukazuje video .

Rádio G6