Jak se bránit a reagovat!! Nikdo nemá právo chtít po vás ukázat zdravotní stav.

Fényx