Jak řešit závislost dítěte na počítači či mobilu

 

O rostoucím počtu dětí, které trpí závislostí na informačních technologiích, s prof. PhDr. Michalem Miovským, Ph.D., přednostou Kliniky adiktologie I. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Související článek najdete na portálu Šance Dětem: http://goo.gl/pcivlw.
0:26 Proč narůstá počet dětí, které mají problémy se zvládnutím mobilu či počítače?
1:00 Jaké děti jsou nejvíce ohrožené vznikem závislosti?
3:30 Existuje typické dítě závislé na informačních technologiích?
5:23 Jaké dopady může mít závislost na život dítěte?
7:09 Jak se případy závislostí řeší odborně?
9:00 Co je kromě nastavování hranic ve výchově ještě důležité v prevenci vzniku závislosti?
10:52 Mobily či počítače nelze zakázat, kolik času by u nich děti měly trávit, aby to bylo rozumné?