Explozivní nárůst nemocných v Plzeňském kraji už není takový, jako v minulých týdnech, říká epidemiolog

Zdenek Zoubecek

Nejvíce postiženými okresy je podle aktuálních informací hygieniků Plzeň město a Plzeň-jih. Zaznělo to na dnešním jednání Krizového štábu Plzeňského kraje. Krajští hygienici v pondělí večer evidovali 16 047 případů nákazy koronavirem, přesto ale nyní už není zaznamenáván tak explozivní nárůst jako v uplynulých týdnech.

O několik desetin procenta také klesl počet nakažených ve věku nad 65 let. Stále je ale vysoké procento pozitivně testovaných ve vztahu k počtu provedených testů, a to nad 30 procent. Každý den se počet provedených testů v kraji pohybuje mezi 1 800 až 3 000 testy.

„Rád bych v této souvislosti vyzdvihl Plzeňský kraj a poděkoval všem, kteří se na odběrech podílejí. Jedná se o čekací dobu na provedení testu, která je v našem kraji do druhého dne nebo test provedeme dokonce týž den. Ve srovnání s jinými kraji jsme v tomto jedineční, a to je zejména díky ochotě všech subjektů, které se na odběrech podílejí,“ konstatoval Petr Pazdiora z krajské hygienické stanice (KHS).

Do pomoci KHS se zapojilo velké množství subjektů, studentů ZČU, LF, příslušníků Městské policie, HZS PK, Zdravotního ústavu, Finančního úřadu nebo Magistrátu města Plzně, které KHS zaškolila zejména pro trasování. Dnes se KHS daří do čtyř dnů obvolat drtivou většinou kontaktů, které přišly do styku s pozitivně testovanou osobou.

„V současné době je v kraji hospitalizováno 434 pacientů, 38 na JIP a 16 na plicní ventilaci. Kapacity nemocnic se navyšují podle potřeby a zatím dostačují. Příští týden se budou kapacity dále navyšovat, přičemž v krajských nemocnicích už budou na hranici zejména kvůli personálnímu zajištění. FN Plzeň zvládne kapacitně dále navyšovat ještě dva týdny,“ shrnul situaci zdravotnických zařízení Jan Beneš z fakultní nemocnice.

Doubravka se bouří kvůli karanténnímu objektu pro bezdomovce

Členové krizového štábu se dále zabývali problematikou umisťování do karantény nebo případné izolace lidí bez domova. Podle dohody má KHS připravit pro tuto situaci metodiku a bude celý postup koordinovat se zástupci města Plzně, kteří už mají připravený objekt, kam by lidé bez domova byli umisťováni.

Pro potřeby bezdomovců město Plzeň vyčlenilo budovu bývalé konzervatoře v Masarykově ulici na Doubravce. Město již v úterý začalo objekt upravovat. Boční vchod do budovy byl obehnán páskou. Proti tomu se ovšem ohradilo vedení MO Plzeň 4 Doubravka s tím, že o celém záměru nemá podrobné informace a nebylo ze strany města Plzně nijak informováno.

„Městský obvod Plzeň 4 není vlastníkem budovy, a tudíž nemá žádné zákonné pravomoci do celého procesu zasahovat. Obvod byl de facto postaven před hotovou věc. Uvědomujeme si závažnost současné situace a rozhodnutí města Plzně respektujeme. Zároveň ale žádáme město, aby zajistilo bezpečnost obyvatel v dané lokalitě, a to jak řádným zajištěním objektu, tak posílením hlídek městské policie v dané lokalitě,“ říká starosta Tomáš Soukup (ANO).

„Objekt ani lokalita v centru Doubravky podle nás nejsou vhodné k tomu, aby se z budovy stalo azylové místo nebo ubytovna. Budeme proto po městu požadovat záruky, aby k takovému záměru nedošlo, a objekt skutečně fungoval jen jako karanténní místo,“ dodává místostarosta obvodu Zdeněk Mádr (ODS).

Plzeňský kraj zkoordinoval pro sociální a zdravotní zařízení, která si zažádala, výpomoc studentů zdravotnických škol, mediků nebo studentů nelékařských oborů. Díky nim se daří situaci ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče zatím zvládat. Dále kraj spravuje databázi zájemců, kteří chtějí pomáhat, a na základě požadavků těchto zařízení zájemce oslovuje.

Nadále fungují vybrané školy a školská zařízení pro děti zaměstnanců vyjmenovaných profesí. Tato zařízení v minulém týdnu zajišťovala péči o cca 112 dětí, tento týden je číslo nižší, jde o 49 dětí, protože jsou podzimní prázdniny.

 

zdroj/foto:https://plzenska.drbna.cz