Dokument Obraz rómskej ženy

Rádio G6 - Admin

 

Tento amatérsky dokument vznikol ako výstup projektu Obraz rómskej ženy, ktoré implementovalo Quo vadis, o.z. v rokoch 2011-2012. Počas prieskumu postavenia ženy v komunite sa uskutočnil i prieskum vo forme fokus group. Dokument zachytáva výpovede rómskych žien, ich názorov, pocitov, pričom výpovede sú autenticky spracované do jediného posolstva. Byť ženou v rómskej komunite znamená byť matkou…najmä ak ide o chudobné a segregované komunity. Tradičné prerozdelenie rolí, resp. rodové stereotypy – bez informácii o reprodukčnom zdraví a bez prístupu k antikoncepcii sú hlavnou príčinou skorých tehotenstiev a mnohopočetnosti rodín. Materstvo je totiž považované za najvýznamnejší status rómskych žien…..