Dokument o mladom mužovi z rómskej segregovanej osady Bambusky v Martine, ktorý sa snaží zmeniť svoj život.

Rádio G6 - Admin