Dodnes nevysvětlený a největší zázrak 20. století, který spatřilo ve Fátimě 70 000 lidí

Rádio G6 - Admin

13. května 1917 uviděly tři děti – Lucia Dos Santos, její bratranec Francisco a sestřenice Jacinta Martovi – něco mimořádného. Děti pásly ovce u obce Fátima v chudém portagulském kraji, když tu udeřil blesk a zjevila se jim zářící žena v bílém šatu – později lidmi jednoznačně považována za Pannu Marii. Tu pak uviděly ještě šestkrát – mimo jiné jim předala tři proroctví, která se skutečně přihodila, a požádala je, aby na stejné místo přicházely vždy třináctého v každém měsíci.