David Copperfield. Kam Zmizel Nejbohatší Kouzelník Na Světě?

Rádio G6 - Admin

David Copperfield – nejznámější a nejbohatší ze současných iluzionistů. Jeho jméno se stalo symbolem a každý si jej spojuje s kouzelnictvím a čímsi nemožným. Copperfield udržuje aureolu tajemnosti nejen kolem svých kouzel, ale i svého soukromého života, a některé z jeho triků se dodnes nepodařilo nikomu prohlédnout. Díky němu si tisíce mladých lidí zamilovaly svět kouzel a iluzí. Jak se mu podařilo dosáhnout takových výsledků, kde se v současnosti iluzionista nachází a čím se zabývá – o tom bude dnes řeč.