Daniel Vávra – výborný projev o cenzuře na půdě poslanecké sněmovny

15. 12. 2022
Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.)
§ (1-44)
Oddíl druhý Politická práva Čl. 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.
*******************
Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích.
Petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 6.12.2022.

Celý záznam zde:

Video zveřejněno v souladu s „Creative Commons Attribution license (reuse allowed)“.