Co se mění v daňovém přiznání za rok 2021

Pongo Koloman Moderátor

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 je v základním termínu nutné odevzdat do 1. dubna 2022. Prodloužená lhůta do 2. května pak platí pro daňové poplatníky podávající daňové přiznání elektronicky.


Na jaké novinky se s ohledem na vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 připravit?

Zvýhodnění pro rodiny s dětmi

Rodiny s dětmi se mohou těšit na vyšší zvýhodnění na potomky i vyšší školkovné. Daňové zvýhodnění na druhé a další dítě meziročně opět narostlo. Zatímco na první dítě zůstává za celý rok 2021 částka 15 204 korun, na druhé dítě nově činí 22 320 korun a na třetí dítě 27 840 korun.


„Rodiny se třemi dětmi si tak oproti roku 2020 daňově polepší o 6552 korun. Zvýhodnění na druhé dítě totiž vzrostlo o 2916 korun, na třetí pak o 3636 korun. Na děti s průkazem ZTP/P se vztahuje daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. V daňovém přiznání za rok 2021 navíc na rozdíl od roku předchozího není zastropována maximální výše daňového bonusu,“ říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daňový bonus vzniká, když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmů. V takovém případě pak daňový poplatník neplatí nic na dani z příjmů a ještě od státu obdrží částku rovnou daňovému bonusu. Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy jen jeden z rodičů. Rodiny s dětmi předškolního věku rovněž v daňovém přiznání za rok 2021 mohou uplatnit vyšší maximální částku školkovného, a to ve výši 15 200 korun.


Sleva na poplatníka

Slevu na poplatníka za rok 2021 může uplatnit každý, kdo měl v daném roce jakýkoli zdanitelný příjem, a to například i jen v některých měsících. Na rozdíl od ostatních daňových slev nebo daňových odpočtů se navíc nemusí nijak prokazovat.

Oproti roku 2020 se sleva na poplatníka zvyšuje o tři tisíce korun a nově tak činí 27 840 korun, respektive 2320 korun za každý měsíc.

U daru lze ze základu stále odečíst více

Finanční dary od fyzických osob nad částku tisíc korun, respektive nad dvě procenta daňového základu, patří mezi nezdanitelné položky, které snižují daňový základ.


U příjmů podléhajících 15procentní sazbě daně to z každé tisícikoruny znamená daňovou úsporu 150 korun, u nadstandardních příjmů podléhajících 23procentní daňové sazbě pak 230 korun.

Do roku 2019 si bylo za dary splňující zákonné podmínky možno odečíst maximálně 15 procent daňového základu, pro kalendářní rok 2020 se však tento limit zvýšil na 30 procent. A stejný zvýšený limit platí ještě i pro kalendářní rok 2021. Jaké dary a komu poskytnuté si můžeme od základu daně odečíst, definuje zákon o daních z příjmů v § 15 (pro fyzické osoby).

Lidé s vysokými pasivními příjmy

Zatímco za kalendářní rok 2020 podléhaly všechny zdanitelné příjmy 15procentní sazbě daně a z rozhodného příjmu ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti nad limit ve výši 1 672 080 korun za rok se ještě odváděla sedmiprocentní solidární daň, ve zdaňovacím období roku 2021 byla solidární daň zrušena a nově platí dvě daňová pásma, a to pro všechny zdanitelné příjmy.


„Do daňového základu ve výši 1 701 168 korun se odvádí 15procentní daň z příjmů, pro část daňového základu převyšující tuto částku se daň zvyšuje na 23 procent. Tato legislativní změna se negativně dotkne zejména lidí s vysokými zdanitelnými pasivními příjmy z kapitálového majetku, nájmu nebo ostatními příjmy. Ty totiž za rok 2020 solidární dani nepodléhaly,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.


zdroj:https://www.novinky.cz