Cikánsky sen v Zakopaném

Podolinsko, popradsko, kezmarsko podtatranských rómskej kultúry (hudba, radosť )