Blog

Rasizmus na Slovensku?

  Tento projekt vznikol ako praktický výstup bakalárskej práce s témou „Kompletná realizácia audiovizuálneho diela…