Adam Cibuľa | Aj my Rómovia dokážeme veľké veci

Rádio G6 - Admin

 

Filmový projekt s protidrogovým zámerom „Aj my Rómovia dokážeme veľké veci“ vznikol s cieľom s pomocou pozitívnych vzorov napomôcť motivovať najmä mladú rómsku populáciu na ceste k vlastnej zmysluplnej sebarealizácii pri napĺňaní svojich životných cieľov a snov. Prostredníctvom unikátnych posolstiev a životných vyznaní šiestich známych, úspešných rómskych osobností by projekt chcel napomôcť pri zohľadnení širších súvislostí a špecifík, rómskej menšine efektívnejšie sa integrovať do spoločnosti, posilniť jeho národnostnú kultúru, vlastnú identitu a pomôcť tak aj predchádzaniu vzniku intolerancie medzi Rómami a nerómami. Dokumenty boli určené bezplatne na DVD, ako motivačné pomôcky všade tam, kde sa v oblasti výchovy a vzdelávania pracuje s mladou rómskou generáciu. Projekt je zatiaľ jediný svojho druhu na Slovensku.
Na tvorbe šiestich unikátnych dokumentov sa podieľali špičkové tímy známe zo slovenskej dokumentárnej aj hranej filmovej tvorby: Ján Berky Mrenica ml. – réžia Juraj Lehocký, Adam Cibuľa – réžia Miloš Voľný, Rytmus – réžia Vlado Fischer (2008), Anita Soul – réžia Miloš Voľný, Silvia Šarköziová – réžia Juraj Lehotský, MUDr. Mária Bertóková – réžia Juraj Nvota (2009).
Autorom projektu a námetu je odborník na prevenciu drogových závislostí RNDr. Jaroslav Malchárek.

© Športom proti drogám 2008
© Športom proti drogám 2017