Záchrana malého chlapce …

Rádio G6 - Admin

Normální člověk by v této situaci zavolal hasiče a policajty, aby mladého hocha zachránili a trnuli strachy aby do té doby nespadl … no zde zvolily záchranu samy … a jak to dopadlo ? …