1989 – Evropa v pohybu: Marta Hudeckova

Rádio G6 - Admin