Kaschauer Klezmer Band

Posted on : 16.12.2019
Views : 9
Posted by : Paulus Paul
Iframe

Kaschauer klezmer band played on Saturday March 8th 2014 in the Kasarne / Kulturpark great concert full of klezmer melodies soak with folk musical traditions of Eastern Europe, the Balkans, Slovak and Romani folklore, enriched with elements of classical and modern music. Sold out concert hall rewarded them for it with thunderous applause.
———————————————————————————————————————————–
Kaschauer klezmer band odohrali v sobotu 8. marca 2014 v Kasárňach/Kulturparku skvelý koncert plný klezmerových melódií presiaknutých folklórnymi hudobnými tradíciami východnej Európy, Balkánu, slovenského a rómskeho folklóru, obohatené o prvky klasickej i modernej hudby. Vypredané hľadisko ich za to odmenilo búrlivým potleskom.