Tání Ledovců 2. část 3.12.2018

 

 

 

 

Tání Ledovců 2. část

 

 

 

 

 

 

 

 

Tání ledovců (Arktida a Antarktida)

Tání ledovců (Arktida a Antarktida)
Ledovec
je poměrně stejnorodé těleso, složené z krystalů ledu
dělí se na:
1) vysokohorské (údolní) : jsou menší, jejich tvar je přizpůsoben reliéfu
2) kontinentální(pevninské): mají podobu mohutných klenbovitých štítů (tento typ nás bude dále zajímat)
3) plovoucí : obrovský kus plovoucího ledu, který se odtrhl od pevninského ledovce

Oblasti ledu a sněhu Arktida a Antarktida
Arktida a Antarktida jsou nejchladnější oblasti naší planety
V Arktidě leží severní pól, v Antarktidě jižní pól
oba zemské póly jsou pokryty obrovskými plochami sněhu a ledu

Arktida
Arktidu z velké části tvoří zamrzlé vody Severního ledového oceánu, ale i nezamrzlý oceán a ostrovy
z ostrovů např. Grónsko – z 84 % pokryté pevninským ledovcem
v zimě pokrývá led 15 milionů km2 hladiny Severního ledového oceánu
v létě klesá zalednění na polovinu

Antarktida
naproti tomu Antarktida je pevnina pokrytá ledovcem
území antarktického ledovce pokrývá 13 miliónů km2
led je silný až 4 km
jen asi 4% povrchu nejsou zaledněna

 

Zalednění Arktidy a Antarktidy postupně ustupuje

Antarktida
za posledních 50 let vzrostla na jihu teplota o 2 °C
87% ledovců ze sledovaných 244 se zmenšuje
Arktida
za posledních 30 let stoupla teplota vod v oblasti západní Arktidy o 3 stupně
byl zde zaznamenán výrazný úbytek mořského ledu

Příčina – globální oteplování
představuje všeobecný nárůst průměrné teploty na celém světě
je způsobeno zejména skleníkovým efektem (určité plyny – např. CO2 ve vzduchu zachycují sluneční teplo)
skleníkový efekt udržuje na Zemi za normálních okolností přiměřenou teplotu, ale pokud se jeho účinky zvýší, může teplota nebezpečně narůstat

Vědci a globální oteplování
většina vědců se shoduje, že globální oteplování je proces, který je už “nastartovaný” – nejsou však jednotní ve svých závěrech
metody zkoumání: vědci analyzují letecké a družicové snímky např. ledovců, provádí se ledovcové vrty a zkoumají se jednotlivé vrstvy ledovců – stáří, složení apod.

Důsledky globálního oteplování
tání ledovců + skutečnost, že teplá voda zabírá větší objem než studená, má za následek zvýšení hladiny oceánu
led a sníh patří mezi přírodní látky, které nejvíce odrážejí sluneční energii a jejich úbytek má za následek další oteplování (zemský povrch pohltí více sluneční energie )

Co dnes ovlivňuje tání ledovců na Antarktidě?

duben 2005: pohyb největšího ledovce na Antarktidě, který narazil na mělčinu, ohrozil mláďata tučňáků kroužkových, jejichž rodiče se museli vydávat za potravou až 180 km. Vědci nyní zkoumají, kolik mláďat vlastně uhynulo
stejný ledovec zablokoval trasu lodí dopravujících zásoby potravin na výzkumné stanice na Antarktidě
tento ledovec plující od zátoky Mc Murdo zablokoval i větrné a vodní proudy v blízkém průlivu
Situace v Arktidě
v arktické oblasti – ohrožení ledních medvědů, mrožů a tuleňů
zejména ledním medvědům škodí rostoucí teplota vody – za posledních 30 let o 3 °C
způsob života arktických domorodců: věčně zmrzlá půda je změkčována a znemožňuje např. lov sobů a losů
mění se i tzv. migrační stezky zvířat-zmizí tak i potrava původ. obyvatelstva

Tání ledovců a důsledky předpokládané
podle některých vědců by za několik stovek let se hladina zvedne o 7 m
hrozí i zaplavení Benátek, Nizozemska a poloviny Floridy
Závěr
Někteří vědci problém tání ledovců dávají do souvislostí i s celkovými – změnami klimatu – podle nich se průměrná teplota na Zemi zvýší za dalších 100 let až o 5 stupňů
je tedy zřejmé, že k řešení bude potřeba široké mezinárodní spolupráce

 

Nerostné suroviny

– nedokonale prozkoumány

–         Šelfové oblasti bohaté

–         Ropa, zemní plyn, – u Aljašky, Obský záliv

–         Černé uhlí – Špicberky, Norsko

–         Au, Ag – Kanada

–         Fe – Norsko

–         Barevné kovy, diamanty, ropa, zemní plyn – Rusko

 

Ø   Hospodářství

–         Značná ložiska nerostných surovin

–         Ložiska uhlí v Transarktickém pohoří a Viktoriině zemi

–         Ropa a zemní plyn v oblasti Ross

–         Největší rezerváor sladké vody na světě

–         Počet návštěvníků zhruba 10 000

Antarktida

–         5. největší kontinent

–         Rozloha 14. mil. km2

–          Nejnižší zaznamenaná teplota na světě (-89,2°C)

 

–         Jižní polární kruh – první Maorové

–         Dobytí pólu Nor Roald Amundsen roku 1911

–         Robert Falcon Scott všichni členové na zpáteční cestě zahynuli

–         Antarktida nepatří žádnému státu

–         Bohaté zásoby nerostů a loviště ryb

 

Ø   Povrch

–         Transarktické pohoří

–         Sopečná činnost Mont Erebus (aktivní)

–         Nejvyšší hora světadílu Vinson Massiv 4874 m.n.m.

 

Ø   Podnebí

–         Extrémně studené v centrálních oblastech

–         Extrémně suché (pod 50 mm srážek ročně)

 

–         V centrální části trvale bezoblačná obloha

–         Největrnější kontinent na světě

–         Léto – tání ledu a sněhu – odlamování ker (až 60 m vysoké a několik km dlouhé)

 

Ø   Fauna a flóra

–         Tučňák císařský – na jihu Antarktidy

–         Pouze 3 druhy kvetoucích rostlin a druhy mechů a lišejníků

–         V mořích kytovci a tuleni

 

 

 

 

 

Sepsal   Jíří Šoltýs

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *