Sekty 2

 

 

 

 

 

 

 

Vliv na ClovEka ?

 • může vést k ohrožení či zdraví jich samotných nebo jejich příbuzných
 • jejich odlišnost může vést k rozpadu manželství nebo rodiny

 

Název organizace zabývající se sektami ?

 • Organizace pro studium sekt a nových náboženských směrů

 

 • zaměřují se na osoby, které mají problémy nebo jsou méně odolné – potom

s nimi snáze manipulují

 • zpočátku dostanou uspokojení, ale později jim to přestane skoro vyhovovat
 • lidé potom těžko ze sekty odcházejí, život se jim zdá nepřehledný (černobílý), musejí činit mnoho rozhodnutí často nemají mnoho odvahy „svět jistot„ opustit i z důvodu takzvané „instantní umělé lásky„

 

 • od lidí patřících do sekty se dané okolí jakoby odtáhne (i kdyby chtěl skupinu opustit,

tak nemá kam jít, jelikož ztratil přátele – nechtělí se stýkat)                  rodina

manželství (rozvod)

 

 • jedna z praktik používaných sektami je „BRAINWASHING„ (vymývání mozku)

 

 • v tomto případě je inteligence většinou rizikovým faktorem

Shrnutí

 • způsobují psychickou závislost členů sekty (manipulace)
 • zmocňují se majetku členů sekty nebo jeho části
 • zneužívají jejich práce
 • pronásledují ty, kteří sektu opustili, nebo ji kritizují

 

 

Možné případy sekt

 • nepřipouštějí transfuze krve
 • hromadné vraždy (výjimečně)

 

Sepsal : Šoltýs Jiř