ROMAŇI ZOR VS ROMAŇI GOĎI

Pro ty, kteří neumí romsky, v nadpise se porovnává romská síla oproti romskému rozumu. A zároveň tato slova “Romani zor“ najdete na stránce pana Mezeie ale především u skvělého muzikanta a skladatele Tibora Židy.  Nicméně v hesle, které vykřikuje Mezei, Romaňi zor je síla ale postrádá jaksi hodnotu rozumu, v romštině Goďi.

 

21. století přineslo spoustu vymožeností a jistě semnou souhlasíš, pokud jde o techniku. Také budeš souhlasit, když řeknu, že 21. stol. přineslo i spoustu “hrozných“ věcí, jako třeba techniku. Říkáte si, co to ten člověk píše 2x techniku?!? Ano, je to tak! Říká se, že oheň je dobrý sluha ale špatný pán. „Co tím básník chtěl říci“? Nic tak zásadního, jednoduše poukázal na to, že udělat si na ohni buřta je prostě fajn ale pokud oheň rozděláme v lese nebo odhodíme nedopalek na mýtině, a tím se způsobí požár, pak se z ohně stává nekontrolovatelný pán. Stejně tak technika, která se dá využít ku pomoci tak se dá i zneužít. 21. století se nazývá stoletím informačním, a to je také problém. Čemu má sakra člověk věřit? Je tu například náboženství, které učí své příznivce, aby byli jako Kristus, Buddha, Alláh a spousty dalších a sami dělají naprostý opak ba co víc, na denním pořádku jsou znásilňovány děti, ženy, krade se vraždí, a to pávě těmi, kteří informují o tom, jak se to má dělat správně. Dále jsou tu zpravodajské servery, které informují o jakési pandemii COVID-19 a nutnosti se očkovat a za týden na to vyjde zpráva, že to není nic než jen chřipka.

 

Čemu nebo komu máme věřit?!?

 

 

Nezbývá nic než jen změnit přístup!

 

 

Pokud změníme přístup budeme se moci rozhodnout. To by ovšem znamenalo milý čtenáři, že budeš muset změnit přístup k tomu, jak a od koho přijímáš informace a zda si je ověříš a uděláš si vlastní názor sesbíraný vlastním úsilím anebo zůstaneš ovečkou a kam tě pastýř zavede, tam budeš chodit na pastvu. Já volím volbu své pastvy. Už Ježíš Kristus popsal tuto situaci a nazval vůdce tehdejší doby vůdci slepými. Smutné je že, člověk se nechává vést slepci dnešní doby anebo jsou to naopak promyšlené kroky, které vedou k cíli samotného vůdce. V duchu Bible bych pokračoval slovy Jakuba, který napsal dopis křesťanům tehdejší doby. Problematika byla vlastně velice podobná. Akorát o 2000let dříve. Hodně názorů a každý měl co říci a lidi upřednostňovali své řečníky, dokonce si představte, že mezi křesťany byla jakási povýšenost. A ti, kteří vypadali dobře dostávali přednosti, byli zváni na přední místa, do domovů na obědy a večeř ale ti co byli chudí, byli opovrhováni. (2.kapitola Jakubova dopisu). Stejně jako mecenáši dnešní doby, je třeba být obezřetným posluchačem.

 

 

Rozum VS síla

 

 

Ačkoli tyto “elementy“ by se měly doplňovat, v některých případech se velice rozchází. Jak sleduji už delší dobu, chybí zde Goďi. Ono to není jen tím, že by chyběl rozum či schopnost rozlišit pravdu od polopravdy nebo dokonce úplné lži. Dnešní doba je přesycená informacemi a názory, a tak lidé, než aby se věnovali podstatě problematiky, věnují se dojmům a emocím. Za mé doby se lidé opravdu zamýšleli nad tím, kdo co říká než to, co říká. Jinými slovy, když budu slepý vůdce a hrabat si pod sebe ale na venek se budu prezentovat jaký jsem bohabojný či lidumil, pak má slova ztratí váhu. (Jako příklad uvádím V. Havla. Ten i když byl za katrem, jak se říká, stál na přelomu zrodu svobody v ČR). A vůbec by nikdo neposlouchal člověka, který nemá v úctě vážené osoby, kteří už svůj odkaz společnosti předali. A nenechává mě chladným to, když vidím, jak se takový člověk vyjadřuje, sprostý, jednoduchý a ke všemu odsuzuje druhé, aniž by měl podklady. Poštve lidi proti někomu, a to jen proto, že se jemu něco na onom člověku nelíbí, neboť onen štvanec odkryl jeho lsti. A opět je tu ta jasná, leč zastíněná pravda. Když bojuji za spravedlnost, tak přeci nebudu navádět k nespravedlnosti. Když bojuji za svobodu slova, a nakonec blokuju každého, kdo se vyjádří nebo nesouhlasí? Když bojuji za práva Romů a pak nakonec Romům udělám největší ostudu v historii, musí to svědčit nejen o mě ale i těch kteří mě podporují, platí a vůbec mají semnou cokoli společného. Když jsem sledoval úctyhodné lidi, a zvláště Romy kteří pracují v sociální sféře, politice a vůbec pomoci lidem, ve spolupráci s Čechy, byl jsem velmi rád, že mezi Romy jsou lidé jako oni. Čistí, chytří (nemluvím o školách, ty z lidí nedělají chytré lidi), moudří a ve vší jejich síle opravdoví. Za každého Roma, který je opravdoví a jedná tak jak říká, děkuji bohu.  Ačkoli o své historii nerad mluvím, spolupracoval jsem s „velkými Romy“ minulého tisíciletí a současní Romové 21. století.  Ale i s Romy kteří jen využívali svého postavení. Musím říci, že jsem právě pro tyto důvody odešel ze všech spolků a přestal spolupracovat s mnoha organizacemi. V součtu Romů, kteří se zapsali do historie v ČR, a to velmi kladně jsou rodiny, Gondolánovci, Fečovci a s paní Olgou Fečovou jsem měl tu čest spolupracovat včetně jejich souboru a loni byla navržena na státní vyznamenání. Demetrovci, Krajňákovci, pan Rudolf Dzurko a Eda Oláh umělci s velkým jménem, I. a K. Veselých, Rusenkovci, Bc.Renata Adamová, Mgr.Anna Chválová a mnoho dalších, kteří vytvořili podhoubí k tomu, aby současná generace mohla stavět. Tyto základy byly otřeseny! Čím nebo spíše kým?

 

 

Návrat k romským kořenům – tábory?

 

 

V čem spočívá tedy síla a v čem rozum? Je to jasné jako facka! Síla je v jednotě a v podpoře. Jak můžete sledovat na fb. Jednota dala křídla člověku jako je D. Mezei, kterého podporují fanoušci. A pak jsou zde lidi, kterým D.M vadí nebo spíše způsob kterým ukazuje ZOR. Dostal se i do předních českých médií, které se o jeho zásluze spíše baví nevalně, ba co více spíše k ostudě celého národa. A vystavěné základy Rómy z devadesátých let jsou rozpraskané. Při psaní tohoto článku na mě vyskočilo hlášení na fb, že Bertík vysílá živě. Při poslechu jeho slov jsem byl moc rád! On popisuje to, co já právě slovy zde! „Je to hanba“. V mnoha slovech a argumentech se posluchač a pozorovatel live ztrácí a důvěra s vírou v dobro se ztrácí.  Jednoduše slepá víra. A tak jsou Romové rozděleni na dva tábory, na ty, co uvažují a argumenty promýšlí a na ty, kteří argumenty neřeší jen jim stačí slovo člověka jako je D.M. V jednom ze svých posledních live se D.M baví, že skutky dělají člověka. Ano to je veliká pravda! A pokud si porovnáte skutky například pana Mezeie a například skutky pana J. Mikéra, tak ano Jožka M. má historii kterou David nikdy nedožene. A ono o to vůbec nejde. Možná by stálo za zamyšlení to, co jste pane Mezei dotáhl v případu Teplic? „Jak řekl Bertík, kterou věc jsi dotáhl“? „Ty nás neprezentuj“! Mě nezbývá nic než jen souhlasit.

 

 

blogger: Fényx