Komentář “ Z nešťastné tragédie se vynořili kostlivci ze skříně „

Z nešťastné tragédie se vynořili kostlivci ze skříně

 

Drogová závislost je problémem celé společnosti nikoliv jedné určité skupiny obyvatel a na tento problém jsou spojené další negativní jevy a kromě kriminality i zdravotní problémy. Při poškozování cizího majetku je pak běžné, že pachatele zadrží policie a při kladení odporu jsou použity donucovací prostředky. Zda donucovací prostředky byly použity adekvátně a v přiměřené časové době, zda nemoc a drogy v krvi neměli rovněž tragický dopad , tak to jsou otázky, kterými se již nyní zabývají odborníci a proběhne soud. Sestra zesnulého má k dispozici právní pomoc a díky sbírce mohl proběhnout důstojný pohřeb.
Samotnou etnicitu do tohoto případu vznesli mnozí Romové, politici a media, ale v samotném zákroku o původ zadrženého zcela nešlo. Předpokládám však, že policisté znali zesnulého a věděli, že je drogově závislý, a mohli předpokládat jeho zdravotní stav, ale to je pouze můj laický názor a není nijak doložitelný.

 

Z této nešťastné tragédie se vynořili kostlivci ze skříně v podobě dvou Romů, kteří snad i v dobré víře začali hájit zájmy romského národa, ale nyní se stali hrozbou pro samotné Romy ať už jejich nenávistnou a štvanou rétorikou vůči české společnosti i mnoha Romům, neznalostí věcí a tím i nepřímou podporou nenávistných politických stran vůči minoritám.

 

Využívají podobné rétoriky i slova, jako vůdci nenávistných skupin.. a to dotace, neziskovky, navádění k odporu, kopání do vlastních řad, navádění pocitu strachu a provinění, výzvy k odporu a násilí a absolutní dezinformace. Samotní Češi jakožto vzdělaná společnost podlehne tlaku takovýchto lidí natožpak lidí s nižší vzdělanostní úrovní. Nejsi s námi, nejsi Rom a jsi zrádce národa…. to bohužel funguje a fungovalo vždy.

 

Výsledkem takového jednání může být zničující.. demonstrace Romů, protiromské demonstrace, napadaní romských rodin extremisty (viz Sokolov) , napadání Čechů Romy … a to vše jen díky kostlivcům ze skříně a jejich štvavé rétorice. Zlo plodí zlo a pro Romy toto zlo je absolutně zničující.

 

Není to o tom sklopit hlavu, bát se, nebránit se, ale vše dělat rozumně a dle standardů právního státu a věřím, že většina dalších minorit i většina české společnosti bude stát vedle Romů. Rasismus, xenofobie, dezinformace neohrožuje jen Romy, ale i další skupiny a celou společnost.

 

Jedna tragédie v malém městě může vyvolat „motýlí efekt“ ať už pozitivně kdy se společnost zamyslí nad problémy a začne jej řešit nebo negativně v podobě dalšího násilí s důsledkem změny politické scény, který povede extremista.

 

Dovolím si nyní vyvrátit pár dezinformací.

 

Sbírka
Sbírku nedělal pan Miker ani pan Brož, ale Český Helsinský výbor – v odkazu jsou uvedení všichni přispěvatelé. Mezi dárci je i Roma Spolek HK a přispělo 6 338,- (na transparentním účtu Spolek HK bylo však mnohem víc peněz) Všichni přispěvatelé mají pochopitelně nárok na kontrolu. Kdo přispěl prostřednictvím Spolku HK měl by požádat prostřednictvím spolku. Celkem se vybralo 42 138,- .

 

Seznam přispěvatelů

 

Český helsinský výbor, z.s. | Czech Helsinki Committee (helcom.cz)

 

 

Romea
Romea je především zpravodajský server, ale účastní se i dalších programů jako podpora romských studentů, romský mentor a rovněž se zapojila do činností Lety u Písku.. celkový výčet aktivit včetně přijatých dotací a zisků jsou veřejně dostupné ve výročních zprávách viz níže. Jakožto bývalý fundraiser malé neziskovky mohu potvrdit, že dotace pro takovou obšírnost projektů jsou nedostačující a tuto kvalitní práci nevykonávají pro peníze, ale pro dobrou věc. Rozhodně se nejedná o desítky miliónu ! Díky serveru Romea se mnohé případy dostaly do českých novin a do podvědomí veřejnosti. Jejich práce je pozitivním příkladem.

 

Výroční zpráva a finanční přehled za rok 2019
vyrocni-zprava-2019-fin.pdf – Disk Google

 

Romské neziskovky a aktivisté
Stále se mluví o romských neziskovkách a romských aktivistech, ale kromě několika malých spolku zabývající se kulturou není v současné době plně aktivní ani jedna vyloženě romská organizace, která by získávala dotace a zabývala se sociální prací. Není ani jeden romský aktivista, který by bral dotace a vyjednával za Romy na vyšší politické úrovni. Možná se najde pár jednotlivců na místní úrovni, ale nemají žádné finanční prostředky.

 

Pan Miker a pan Brož (Konexe)
V mnohých věcech bychom se zřejmě neshodli, jsem spíše založen jiným směrem, ale lidsky bychom se vždy sejdeme a jejich práce prostřednictvím spolku Konexe je velkým přínosem. Zajištění bytu, zabránění vystěhování, pomoc s úřady, motivovat mladé ke vzdělání… to jsou přece velké záslužné věci a danou rodinu zachrání. Chudé české rodiny na pokraji nouze, pokud sami nepožádají nějaký spolek o pomoc, tak nikdo za nimi nepřijde a nikdo jim není asistentem v jejich životní situaci, a i když požádají o pomoc, tak dostanou mnohdy jen radu a sbohem. Musíme si vážit i takovýchto malých nadstandardních věcí, které pak mohou mít velmi silný pozitivní důsledek. Spolek Konexe se rovněž aktivně podílela na Letech u Písku, díky nímž, se začalo o tomto místě mluvit nejen v Čechách, ale i v EU.

 

 

Autor: Ondra. J