Hinduismus

 

 

Hinduismus

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinduismus

Hinduismus je polyteistické náboženství, má více než tisíc bohů například Višna , Šiva, Bráhma, Kálí, Šaktí apod. Věřící buď považují jedno z božstev za nejvyšší nebo mají tzv. božskou trojici Višna (udržuje svět), Šiva (ničí svět, aby ho mohl přetvořit), Bráhma (stvořitel světa, má čtyři ruce a čtyři obličeje, proto může všechno vidět a všude zasahovat) nebo si myslí, že jsou si všichni rovni, ale uctívají jen jedno božstvo, to které je jejich nejoblíbenější. Tuto poslední variantu vyznává většina hinduistů. Bohové jsou bezpohlavní, neboť by je to omezovalo. Jedním z nejoblíbenějších bohů je Kršna. Ten je

Posvátné texty hinduismu se nazývají védy. Základem hinduistické víry je tzv. zákon karmy, který určuje, že každá duše žije vícekrát, přičemž tělo, do kterého se převtělí je určováno podle skutků v životě minulém. Hinduisté vykonávají velké množství nejrůznějších obřadů, jedním z nejznámějších je rituální koupel v posvátné řece Ganze.

Hinduismus vznikl zhruba v období 3 000 – 1 900 let před naším letopočtem z náboženského systému pasteveckých Árijců. Cílem jejich náboženství bylo žít v nebi. Zhruba v 1. st. p. n. l. došlo k první reformě hinduismu, byly zavedeny prvky reinkarnace a kasty. Cílem tohoto zreformovaného náboženství bylo vymanění z kruhu věčných reinkarnací. V některých oblastech se udržují formy hinduismu ještě z dob před poslední reformou. Existuje několik skupin (škol) hinduismu:

  • Společnost Bráhmy se snaží sjednotit všechna náboženství. Bráhma by měl být bohem hinduistů, muslimů i křesťanů.
  • Árja Samadž je naopak velice konzervativní skupinou. Jejich cílem je návrat ke starým pořádkům. Pro svůj program získalo totohnutí velké množství členů.
  • Mise Rámakršna tvrdí, že všechna náboženství jsou pravdivá a neprotiřečí si. Zdůrazňuje duchovní mesiášství Indie.

Hinduismus má kolem 810 mil. vyznavačů, většinou v jižní a jihovýchodní Asii. K hinduistům se hlásí 83% obyvatelstva Indie a většina Nepálců. Hinduismus je tzv. etnické náboženství, tedy jeho příslušníkem se člověk při narození. Neexistuje zde žádná ústřední autorita. Pro šíření tohoto náboženství do jiných zemí nejsou dobré podmínky, neboť jde o náboženství jednoho etnika, ani zde neexistují misionáři. Dochází spíše k šíření jednotlivých prvků hinduismu, např. jóga.

 

 

Sepsal : Jiří Šoltýs

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *