drogy 2

 

 

 

Drogy 2. část

 

 

 

 

 

 

 

Rady pro rodiče jak předejít drogovým problémům

Nelze získat stoprocentní jistotu, že se drogami, v rodině nesetkáte. Stejně tak se mohou objevit mezi dětmi ve škole, v místech trávení volného času/ zvláště rizikové/ a podobně.Drogy a problémy spojené s nimi spojené  jsou – bohužel jednou ze součástí dnešního života a tento fakt nelze jakýmkoliv zásahem změnit. Není nutné, ale propadat panice. To že se drogy vyskytují v našem okolí, ještě neznamená, že zasáhnou zrovna nás. Drogy nejsou nic tajemného, nemají nad námi žádnou moc dokud sami nechceme.  Existuje řada opatření, kterými lze účinně drogových potíží  omezit. Zde jsou některá z nich:

 1. Mluvte s dětmi o drogách

Vysvětlete jim o co jde, drogy nejsou žádné tajemství.  Názorný příklad je vždy alkohol a jeho účinky – ten je v mnoha případech nedaleko. Mluvte  o drogách stejně jako o  dalších jiných nepříjemnostech v životě, které tu jsou a je jim možno se vyhnout. Mluvte vždy způsobem přiměřeným k věku závislého na droze. Přesvědčte se zda dítě skutečně rozumí použitým výrazům a názvům. Nebojte se využit „ návodnosti “  drogové tématiky.

 1. Nepodceňujte své děti

Ví, často o drogách víc než si myslíte. Nesnažte se poučovat, právě v oblasti drogové problematiky ze sebe můžete udělat snadno hlupáka. Naslouchejte pozorně všímejte si detailů.

 1. Pomozte svému dítěti nalézt a udržet sebedůvěru

Právě nedostatek v sebehodnocení,pocity nedostatečnosti a „komplexy“ mohou přiblížit Vaše dítě k drogám. Nebojte se vyjádřit své pozitivní hodnocení v odůvodněných případech. Nebojte se pochválit.

 

 1. Pomozte svému dítěti vytvořit si pevný hodnotový systém

Schopnost rozlišit mezi dobrým a špatným ovlivňuje významně rozhodování. K pozitivním i negativním hodnotám by mělo dítě dojít samo. Rodiče by měli vést a ukazovat směr ne mentorovat.

mentor [podle Mentóra], karatel, mravokárce, poučovatel. Odtud kniž. hov. mentorovat – poučovat nebo mentorující osoba.

 1. Buďte pozitivním příkladem

Lehko řečeno těžko provedeno. Přesto se ale pokuste. Alkohol je droga (i když legální) a vztah k němu je v rodině významným ukazatelem. Zde se velmi dobře demonstrují (ukazují) rozdíly mezi vhodným a nevhodným, mezi kontrolou a její ztrátou.

 1. Pomozte svému dítěti zvládat negativní tlaky ze strany vrstevníků

Podporujte jeho individualitu. Vysvětlujte mu, že nemusí být stejný jako ostatní. Být jedinečný a jiný, je to, co se hodnotí.

 1. Podporujte všechny pozitivní aktivity vašeho dítěte

Způsob trávení volného času je jedním z významných faktorů ovlivňující možný vznik drogových problémů. Nejen podporujte, ale aktivně vyhledávejte zájmy a vlohy svého dítěte. Investovaný čas i peníze jsou vkladem, který se vyplatí.

 1. Nebojte se přiznat si nevědomost

Drogy jsou téma, které se týká celé společnosti. Mnozí se k této problematice vyjadřují ( dokonce i rozhodují) aniž si dají práci získat informace o realitě. Zprávy z massmédií jsou často vědomě či nevědomě zkreslené.   Orientujte se na instituce, které se drogovou problematikou skutečně pracují, mají zkušenosti a důvěru klientů- ať již postižených, či jejich rodičů. Nebojte se ptát. Profesionální instituce jsou zde právě proto, aby vám odpovídaly.

Massmédií =

Jak odhalit braní drog

To, že dítě bere drogy, nemusí být alespoň zpočátku vůbec nápadné. Přesto existují signály, které napovídají, že něco nemusí být v pořádku. Důvody potíží mohou být i jiné. Nemusí jít zrovna o drogy. Přesto  je dobré o těchto věcech vědět. Zde jsou některé z příznaků,  kterých bychom si měli všímat.

 

 1. Problémy ve škole

Nemusí se objevit hned zpočátku, dá se říci, že braní drog k potížím ve škole dříve nebo později nutně vede. Objevují se absence ( důvod nepřítomnosti) zhoršuje se prospěch. V této fázi to ještě často nevypadá, že by v pozadí potíží byly drogy. Je nutno sledovat další příznaky a celý obraz dávat trpělivě dohromady. Paradoxně právě snaha o udržení dobrého prospěchu či o složení náročných zkoušek bývá důvodem k prvnímu drogovému experimentu.

 1. Ztráta původních zájmů

Jedná se hlavně o původní časově i fyzicky náročné koníčky, jako je sport, nejrůznější aktivní umělecká činnost a podobně. Setkáváme se  najednou s resolutním odmítáním dříve milované zábavy, kritika je vedena z pozice: „nemá to cenu atd“  resolutním =

 1. Změna přátel a párty

Nejde ani tak o vzhled a způsob vyjadřování, jako spíše o způsob trávení volného času. Pravidelné a velmi časté navštěvování diskoték a hudebních klubů, které se stává vlastně jedinou zábavou, výrazně zvyšuje riziko drogových experimentů. Organizované skupiny, či skupiny mládeže svázané silnou vnitřní ideologií riziko drogových problémů snižují. Je zde nabízen alternativní systém hodnot, často drogy odmítající. Je třeba, ale udržet míru, protože stejně rizikové jako drogy jsou do extrémů strukturovaná společenství – sekty.

4.Změna chování

Nápadné by měly být ničím neodůvodněné stavy neobvyklé veselosti či aktivity. Na pováženou je náhle vzniklá noční nespavost  spojená s různým, často dosti nesmyslným kutěním  a podobným konáním. Stejně tak, jsou nápadné stavy skleslosti, únavy  a opakující se depresivní rozklady. Nelze ovšem vyloučit, že podobné chování může prostě být jen projevem onemocnění.

 

 

 

 

5.Slabost  spaní přes den

Celkově klesající výkonnost, zhoršená koncentrace a hlavně náhle vzniklé spaní přes den, jsou možnými příznaky braní drog.Nápadné jsou tyto příznaky zejména v kombinaci s celkovou změnou životního stylu, která nastala v poslední době.

 1. ztráta chuti k jídlu

Jeden z velmi nápadných příznaků braní tzv. stimulačních drog ( u nás hlavně pervitin neboli „Piko“ ). Tyto látky mají jako jeden z vedlejších účinků právě potlačení chuti k jídlu – hubnutí je zde přirozeným důsledkem  Pozor! To že tyto příznaky nejsou přítomny, nemusí ještě znamenat, že o drogy nejde.Hubnutí je  Opiáty,  či halucinogenní  drogy se takto projevovat nemusí.

 1. kožní defekty

Další  z mozaiky, které mohou složit dohromady obraz braní pervitinu, resp. Již vznikající drogové závislosti. Jedná se o stopy po škrábnutích a jiných drobných sebepoškozeních, zejména na obličeji a hřbetech rukou.

8.mizení peněz

Zpočátku přehlížené mizení malých finančních částek, rodinné finanční podvůdky se postupně mění ve stále zoufalejší snahu dítěte sehnat dostatek peněz na drogy a  následující odhalené krádeže peněz či jiných cenných věcí. Předchází často prodej všeho cenného, co bylo ve vlastnictví dítěte, včetně milovaného oblečení. Příznak  charakteristický pro prohlubující závislost na heroinu.

 1. Nález stříkaček, jehel drog

Zde je již situace jasná. Přesto se poměrně často stává, že rodiče v této situaci rádi uvěří vysvětlení, že nářadí je někoho cizího, jen v úschově a podobně. Toto vysvětlení je sice možné, ale vysoce nepravděpodobné.

 1. Stopy po vpichu na končetinách

Zde není již o čem diskutovat

 

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *